ADVOKAT/KOMPETENS

BOLAGSRÄTT/AFFÄRSJURIDIK

Bolagsrätt eller Affärsjuridik omfattar ett brett spektrum av juridiken där civilrätten är central. Advokatbyrån erbjuder kvalificerad kunskap och erfarenhet vid t ex Företagstransaktioner, Företagsöverlåtelser, och Aktieägaravtal. Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med fåmansägda/ägarledda Företag. Vid dessa uppdrag kommer man väldigt nära sina klienter.

Uppstartsfasen av Företag ligger mig varmt om hjärtat och jag har en bakgrund i bl a styrelsen i Stiftelsen Malmö Nyföretagarcenter sedermera Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd där jag kunnat stötta och vara rådgivare åt entreprenörer som vill förverkliga sina drömmar att starta och driva Företag.

FASTIGHETSRÄTT

Vid Fastighetsöverlåtelser fungerar jag som rådgivare och bollplank hela vägen från förhandling till slutgiltigt genomförande. Advokatbyrån har haft tvister gällande såväl små som stora byggprojekt där hantering av frågor gällande bl a standardkontrakten AB 04, ABT 06 och ABS 09 varit aktuella.

Advokatbyrån har uppträtt vid flertalet tvister i domstol för både köpare och säljare avseende mål om fel i fastighet.

Advokatbyrån har genom åren hanterat ett flertal hyres- och arrendetvister av kommersiell natur.

Advokatbyrån har hanterat ett stort antal Försäkringsjuridiska frågor mot försäkringsbolag och där företrätt bl a fastighetsägare vid skadade fastigheter, nedbrunna fastigheter och liknande.

IDROTTSJURIDIK

Inom idrottsjuridiken har Advokatbyrån företrätt några av Sveriges ledande idrottsutövare. Flertalet av dessa ärenden har varit rådgivning och upprättande av avtal. Andra ärenden inom detta område har varit tvister där vissa har lösts utomrättsligt medan andra hamnat i domstol eller skiljeförfaranden. Flera tvister har rört idrottens regelverk.

Advokatbyrån har medverkat vid kontraktsskrivning för idrottsutövare mot klubbar och har ett antal agenter inom idrottsvärlden som Advokatbyrån ger rådgivning åt. Stefan Clemén är medlem i Svensk Idrottsjuridisk Förening sedan 1996.

NÄTVERK

I mitt nätverk finns långtgående samarbete med andra Advokater och Advokatbyråer, med sakkunniga såsom besiktningsmän, med revisorer, med agenter inom idrottsvärlden, med skattejurister och med mäklare. Dessa personer har stor erfarenhet inom sina respektive områden.