Advokatbyrån Clemén AB

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1999.

Stefan Clemén är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1999 och har över 25 års yrkeserfarenhet av juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå.

Stefan Cleméns ambition är att genom en stark lokal förankring erbjuda Företag, Privatpersoner och Organisationer kvalificerat juridiskt biträde i rättsliga angelägenheter. Min nuvarande arbetsplats är på ett kontorshotell med cirka 30 olika Företag. På detta sätt kommer jag ut i verkligheten bland andra entreprenörer och får inspiration från många kreativa människor.

”Min erfarenhet är att det känns tryggt för Dig antingen om Du är Företagsledare eller Privatperson att ha en väl etablerad advokat vid Din sida som lotsar Dig genom förhandlingar, domstolsprocesser och avtal när situationen kräver det.”

Mina specialområden är i korthet följande:

AFFÄRSJURIDIK
Aktieägaravtal – Aktieöverlåtelseavtal – Köpeavtal aktier och inkråm – Samarbetsavtal – Avtalsrätt – Rådgivning styrelseuppdrag

FASTIGHETSRÄTT
Entreprenader – Renovering och Fuktskador – Hantverkare

FEL I FASTIGHET
Dolda fel – Rättsliga fel – Rådighetsfel – Överlåtelser

HYRESRÄTT- OCH BOSTADSRÄTTSJURIDIK
Hyra Lokal – Hyra bostad – Uppsägningar

IDROTTSJURIDIK
Spelaravtal – Rådgivning för aktiva och agenter (Fotboll och Friidrott) – Lagen om namn och bild i reklam – Föreningsrätt

PROCESSER
Domstol – Förvaltningsdomstol – Skiljeförfaranden